CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT
Menu
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1/  THỜI HẠN BẢO HÀNH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT bảo hành 12 tháng dựa theo ngày mua hàng
2/ HÌNH THỨC BẢO HÀNH
Để được bảo hành sửa chữa sản phẩm, khách hàng mang trực tiếp sản phẩm đến Trung tâm bảo hành ủy quyền của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT


3/ ĐIỂU KIỆN SẢN PHẨM TRONG BẢO HÀNH

4/ ĐIỂU KIỆN SẢN PHẨM NGOÀI BẢO HÀNH

5/ THỜI HẠN ĐỔI TRẢ
Quạt CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠI PHÁT được đổi sản phẩm mới hoặc tương đượng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày mua hàng dựa theo hóa đơn bán hàng tài chính, nhưng không quá 06 tháng tính từ ngày sản xuất.
6/ ĐIỀU KIỆN ĐỔI SẢN PHẨM

backtop